kaliska Spotkania modlitewne

53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu – „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”

Od wielu lat członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w swoich rodzimych parafiach włączają się we wspólne wołanie do Boga przez Niepokalane Serce Maryi i patronów, by pomogli ludziom wyzwalać się z nędzy alkoholizmu i uwikłania w grzechy niszczące człowieka i rodzinę w tym niewinne dzieci.

Zachęcali do wspólnego błagania i czynnego udziału parafian. Wszystko odbywało się za zgodą kapłanów – księży proboszczów. „Nie siłą, nie mocą naszą lecz mocą Ducha Świętego” taki często był początek modlitw różańcowych i Koronki do Bożego Miłosierdzia. We wspólnym dziele wzięło udział wiele parafii, tam gdzie są krucjatowicze:

 BYCZYNA – kościół św. Trójcy – codzienne intencje modlitwy wiernych i rozważania Drogi Krzyżowej.

POLANOWICE – trzy kościoły – rozważania Drogi Krzyżowej, Nabożeństwo o Ducha Pokuty, intencje modlitwy wiernych każdego dnia. Wystawiona Parafialna Księga Trzeźwości z zachętą  do podejmowania postu abstynencji alkoholowej w intencji potrzebujących.

 CIESZĘCIN – Sanktuarium św. Wojciecha – udział w codziennej Mszy Świętej i poprowadzenie rozważań w Drodze Krzyżowej, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 KOBYLIN – kościół św. Stanisława Bp – różaniec w intencji trzeźwości rodzin.

OSTRZESZÓW – kościół św. Królowej Jadwigiwystawiona Parafialna Księga Trzeźwości, by podejmowanie postu od alkoholu w intencji potrzebujących wsparcia było znakiem widzialnym wobec wspólnoty. W homilii kapłan nawiązał do tej potrzeby modlitwy.

DZIADOWA KŁODA – jedno z małżeństw, będąc na wyjeździe w miejscowości Portsmouth (Anglia), w kościele na polskiej Mszy Świętej dali świadectwo swojego życia we wspólnocie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz rozdawali broszurki tematyczne i rozmawiali z ludźmi na ten trudny temat dążenia do Boga i podejmowaniu postu alkoholowego w intencji potrzebujących wsparcia duchowego.

OSTRÓW WLKP – kościół św. Pawła – codzienne intencje w modlitwie wiernych kościół Św. Antoniego – udział w liturgii słowa w czytaniach lekcji i próśb w modlitwie wiernych oraz prowadzenie rozważań na Drodze Krzyżowej.

 KALISZ

kościół św. Matki Teresy z Kalkuty – rozważania Drogi Krzyżowej.

– kościół św. App Piotra i Pawła – we wszystkich Mszach Świętych udział wszystkich wspólnot parafialnych w czytaniu lekcji i intencje modlitwy wiernych. Rozpowszechnianie wśród wiernych cytatów z Pisma Świętego i literatury o uzależnieniach od nikotyny, alkoholu, gier i gdzie uzyskać pomoc. Spotkanie z psychoterapeutą panią Krystyną Wolną zbudziło duże zainteresowanie i rozszerzenie świadomości w tematach oraz, że wiele przyczyn naszych dorosłych zachowań (nawet  z podejmowaniem decyzji) ma korzenie w dzieciństwie, w domach rodzinnych. Wystawiona była Parafialna Księga Trzeźwości, a przy niej dyżury członków i sympatyków Krucjaty z możliwością porozmawiania. Księga z nazwiskami 45 osób na uroczystej Mszy Świętej kończącej ten czas  została zaniesiona w procesji z darami, by Bóg pobłogosławił ich czyn odwagi. Każdego dnia była modlitwa różańcowa lub Koronka do Bożego Miłosierdzia prowadzona przez Koła Żywego Różańca, Apostolat Maryjny i KWC, w intencjach sugerowanych przez Episkopat Polski w książce „Vedemekum Trzeźwości – Apostoł Trzeźwości”  rozsyłany do wszystkich diecezji w Polsce. Na każdej Mszy Świętej kapłani z wiernymi modlili się „Modlitwą do Niepokalanej Jutrzenki Wolności”. W piątek, członek KWC  wraz z kapłanem prowadzili  rozważania Drogi Krzyżowej.

 Wielu członków KWC modliło się w domu gdyż liczne obowiązki nie pozwalały na włączenie się. W naszej wspólnocie są trzy Róże Różańcowe, gdzie każdego dnia płynie modlitwa w różnych intencjach, a zwłaszcza o wyzwolenie z tej ciężkiej choroby.

 Jak co roku okazuje się, że temat biedy alkoholowej jest często tematem niewygodnym wśród kapłanów i świeckich. Niektóre parafie wręcz nie były zainteresowane tą modlitwą, gdy krucjatowicze o nią prosili. W imieniu diakonii wyzwolenia bardzo serdecznie dziękuję księżom proboszczom i wikariuszom,  krucjatowiczom i wspólnotom parafialnym oraz panu organiście za trud i za jedno wołanie w jedności o dar życia bycia człowiekiem wolnym i wyzwalającym się z różnych uzależnień i zbliżaniu się razem do Boga przez gorącą, szczerą modlitwę i post od alkoholu, bo wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego /1 Kor 10,23-24/. Dorota Kasprzak – członek KWC.

Może cię zainteresować

    Zapisz się do newslettera