Niepokalana wzywa

 

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Kłaniam się Tobie

MODLITWA WPROWADZAJĄCA

Panie Jezu Chryste, witamy Cię, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Witamy Ciebie, naszego Pana i Odkupiciela. Ty, Panie, znasz każdego z nas po imieniu i nas kochasz. Pragniesz, aby nikt nie zginął i żył w obfitości Twoim życiem. W Swej nieskończonej miłości dałeś nam swoją Matkę, aby była naszą Matką. Klękamy przed Tobą wraz z Nią, Niewiastą Eucharystii. Pragniemy w schronieniu Jej Matczynego, Niepokalanego Serca, trwać przed Tobą Panie. Prosimy Cię, nasz Zbawicielu, za wszystkie dzieła Niepokalanej, które powstały w Kościele. W czasie tej modlitwy powierzamy Ci szczególnie Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej.

Pieśń: Chrystus Pan, karmi nas

ROZWAŻANIE 1

Matka Boża wzywa dzieci

Matka Boża w wielu miejscach przychodzi na ziemię i wybiera przeważnie dzieci na swoich bliskich współpracowników. Tak było w Lourdes, w Gietrzwałdzie, w La Sallete, w Fatimie.

W Fatimie Matka Boża prosiła dzieci o odmawianie różańca i o codzienne podejmowanie ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. Dzieci fatimskie wzorowo wypełniły prośbę Matki Bożej. Gdy wydaje się komuś, że jest za słaby, za mały i nikt się z nim nie liczy, to Bogu wystarczy zaufanie. To On zwycięża. Najważniejsze, by mieć serca pełne miłości i zaufania. Gdy kocha się Pana Boga, to jest się ufnym i posłusznym Jemu.

26 lutego 1858 roku, Bernadetta po raz dziewiąty przyszła do groty lourdzkiej na zaproszenie Matki Bożej. Gdy zobaczyła Ją w grocie, pokłoniła się Jej. Matka Boża poprosiła dziewczynkę, aby odmawiała różaniec i umartwiała się za grzeszników. Następnie zapytała ją, czy wchodzenie na górę na klęczkach i całowanie ziemi co krok nie będzie dla niej zbyt męczące. Bernadetta odpowiedziała, że chętnie to zrobi. Wtedy Matka Boża powiedziała, żeby to wchodzenie na klęczkach i całowanie ziemi ofiarowała w intencji nawrócenia grzeszników. Od tego czasu Bernadetta, gdy przychodziła do groty, klękała i na kolanach posuwała się po pochyłości w kierunku groty, całując za każdym krokiem ziemię. Często robiła to po kilka razy, wchodząc do najwyższego miejsca przy grocie, a potem schodząc. Pomimo, że nieraz padało i ziemia była rozmokła, Bernadetta czyniła to z wielką gorliwością.

Możemy sobie wyobrazić, ile wysiłku musiała włożyć w to umartwienie, gdyż była dzieckiem słabym fizycznie i chorowała na astmę.

Podobne prośby, jak do Bernadetty w Lourdes, Matka Boża skierowała potem do trojga pastuszków: Łucji, Franciszka i Hiacynty.

To, o co Matka Boża prosiła dzieci, jest i dzisiaj ciągle ważne. Jest to wołanie i prośba skierowana do każdego z nas. Dzieci jednak, gdy wypełniają prośby Matki Bożej, mogą dokonać najwięcej. Ich modlitwy mogą być skuteczniejsze niż modlitwy dorosłych, a ofiary i umartwienia mogą nawrócić wielką liczbę grzeszników.

Czas na osobiste rozważanie usłyszanej treści.

Pieśń: Daj mi Jezusa, o Matko moja (4 zwrotki)

ROZWAŻANIE 2

Uratujmy ludzi i świat

W Fatimie Matka Boża poprosiła troje dzieci, aby przez modlitwy i ofiary pomagały ludziom grzesznym w powrocie do Boga. Dzieci, włączając się do Dziecięcej Krucjaty, odpowiadają na prośbę Matki Bożej.

Do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej może należeć każde dziecko, które przyrzeknie Matce Najświętszej, że każdego dnia będzie odmawiać przynajmniej jedną dziesiątkę różańca i składać różne ofiary za grzeszników. Chodzi tutaj o naśladowanie Pana Jezusa w dźwiganiu krzyża. On powiedział: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Ewangelia według św. Mateusza 10, 38).

Przypomnijmy sobie, że przed objawieniami Matki Bożej w Fatimie, kilka razy objawiał się dzieciom Anioł, aby je przygotować na przyjście Pięknej Pani. Pewnego razu powiedział:

– Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! Przenajświętsze Serca Jezusa i Maryi, chcą okazać przez was miłosierdzie. Ofiarowujcie nieustannie modlitwy i umartwienia Najwyższemu.

– Jak mamy się umartwiać? – zapytała Łucja.

– Z wszystkiego, co możecie, zróbcie ofiarę Bogu jako akt zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest obrażany i jako uproszenie nawrócenia grzeszników. W ten sposób sprowadzicie pokój na waszą Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z pokorą i poddaniem cierpienia, które Bóg wam ześle.

Gdy Anioł objawiał się dzieciom, Hiacynta miała 6 lat, Franciszek 8, a Łucja 9 lat. Dzieci ochotnie podjęły prośbę Anioła. Za rok objawiła się im Matka Najświętsza i prosiła ich o to samo co Anioł, zapewniając je o swojej bliskości i pomocy.

Zobowiązania, które w Dziecięcej Krucjacie podejmują dzieci, nie są trudne i są możliwe do wypełnienia, skoro Matka Boża prosiła o to dzieci fatimskie. W Dziecięcej Krucjacie zobowiązujemy się do modlitwy różańcowej, ofiary oraz do wstrzemięźliwości i skromności. Wstrzemięźliwość i skromność wynika ze zobowiązania do ofiary.

Czas na osobiste rozważanie usłyszanej treści.

Pieśn: Do Ciebie, Matko, szafarko łask

ROZWAŻANIE 3

Wstrzemięźliwość

Każde dziecko może należeć do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, bo o to prosiła Matka Boża w Fatimie. Hiacynta miała w czasie objawienia Matki Bożej 7 lat i na Jej prośbę podjęła, tak jak Łucja i Franciszek, modlitwę i codzienne ofiary za grzeszników.

Na czym polega trzecie zobowiązanie w Dziecięcej Krucjacie – wstrzemięźliwość? Oznacza ona wstrzymanie się od czegoś. Możemy się powstrzymać od jedzenia jakiegoś smakołyku, od oglądania filmu, słuchania muzyki. Najczęściej takie powstrzymanie się związane jest z ofiarą, czyli z wyrzeczeniem. Na przykład, gdy dostaniemy słodycze, które nam bardzo smakują i mamy ochotę wszystkie zjeść, postanawimy jednak, z miłości do bliskich, że podzielimy się nimi. Trzeba więc kochać, aby umieć dzielić się z innymi! Trzeba mieć wielką miłość, aby zdobyć się na różne ofiary za tych, którzy nie zasługują na miłość, za grzeszników.

W Dziecięcej Krucjacie słowo „wstrzemięźliwość” odnosi się głównie do powstrzymania się od rzeczy niedozwolonych dla dzieci. Takimi są: alkohol (wódka, wino, piwo i inne napoje alkoholowe), papierosy, narkotyki. Właśnie od tych rzeczy dzieci mają się powstrzymać, aby wypełnić przykazanie Boże: „Nie zabijaj!”. Używanie jakichkolwiek trucizn jest zabijaniem siebie. Dorosłym umiarkowanie pity alkohol nie szkodzi tak bardzo jak dzieciom. Jednak dobrze zrobią i dorośli, gdy nie będą go używać. Wszyscy mają zachować trzeźwość. Narkotyki szkodzą wszystkim i każda ilość, nawet najmniejsza, jest szkodliwa.

W Dziecięcej Krucjacie przestrzegamy wstrzemięźliwości przede wszystkim z miłości do Boga i naszych bliźnich. Matka Boża w Fatimie, 13 lipca 1917 r., pokazała Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie piekło i wyjaśniła, że idą tam grzesznicy, którzy przez całą wieczność będą cierpieć. Dzieci zobaczyły też Niepokalane Serce Maryi okolone cierniami, które wbijały się w Serce. Dzieci zrozumiały, że Matka Boża cierpi z powodu grzechów ludzi i że wielu z nich idzie do piekła. Dlatego podjęły codzienne ofiary – umartwienia, aby ratować grzeszników i w ten sposób pocieszać Serce Niepokalanej.

Dlatego każdy zrobi dobrze: dziecko i dorosły, gdy postanowi przestrzegać w swoim życiu wstrzemięźliwości – przede wszystkim z miłości do Niepokalanego Serca Maryi i do biednych grzeszników.

Czas na osobiste rozważanie usłyszanej treści.

Pieśn: Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam

ROZWAŻANIE 4

Skromność

Skromność to pokorne słuchanie Pana Boga i wypełnianie Jego przykazań, czyli pełnienie Jego woli. Pan Bóg posługuje się dobrymi rodzicami i wychowawcami, którzy uczą właściwej postawy i dają dobry przykład. Podczas trzeciego objawienia – 13 lipca 1917 roku, Matka Boża w Fatimie ukazała dzieciom piekło.

Ujrzały one morze płomieni, w którym zanurzone były postaci szatanów i ludzi. Wyglądały one jak rozżarzone węgle. Płomienie unosiły je w górę, a następnie spadały z powrotem jak iskry do morza ognia. Cały czas słychać było wycie z bólu i przerażające okrzyki rozpaczy.

Matka Boża zatroskana powiedziała do dzieci:

– Widziałyście piekło, do którego zmierzają biedni grzesznicy.

Gdy Hiacynta zachorowała, trzy razy przyszła do niej Matka Boża. Kiedyś powiedziała jej, że „Grzechami, które najwięcej dusz sprowadzają do piekła, są grzechy nieczyste”.

Co to są „grzechy nieczyste”?

Nasze serca muszą zawsze należeć do Pana Boga. Do Niego należymy, gdyż On nas stworzył i odkupił na krzyżu. W naszych sercach powinien mieszkać Bóg. Wówczas są one czyste, uporządkowane, promieniujące światłem dobra. To piękno zburzyć może grzech. Najczęściej grzech nieczysty popełnia się przez oglądanie filmów, prasy, fotografii, które ukazują nagość ciała, przez przemoc, grzeszną modę oraz bezbożne, a więc złe zachowanie. Trzeba więc unikać niechrześcijańskich filmów, prasy, muzyki, gdzie jest zachęcanie do zła, przedstawianego jako coś dobrego i zwyczajnego.

Przez grzechy ranimy Serce Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Pan Jezus umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć jako dzieci Boże. Matka Najświętsza stała pod krzyżem swego Syna i niewymownie cierpiała za każdego człowieka.

Powinniśmy sobie bardzo cenić to, że możemy być blisko Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej i zaangażować się w dzieło odkupieńcze Jezusa Chrystusa.

Czas na osobiste rozważanie usłyszanej treści.

Pieśn: Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko

ROZWAŻANIE KOŃCOWE

W Fatimie Niepokalana przypomniała o podstawowych obowiązkach ucznia Chrystusa. Papież Jan Paweł II, stwierdził, że Kościół przyjął to wezwanie, gdyż w swej istocie jest wezwaniem samej Ewangelii.

Dziecięca Krucjata Niepokalanej jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej skierowane do ludzi w Fatimie. Dlatego dzieci w Krucjacie podejmują codzienną modlitwę różańcową i ofiarę w intencji nawrócenia grzeszników oraz poświęcają się Niepokalanemu Sercu Maryi. Zobowiązania do wstrzemięźliwości i skromności wynikają z zobowiązania do ofiary. Zobowiązania te mają pomóc w pracy nad sobą, ukierunkowaniu na wartości ewangeliczne i uchronić od różnych patologii.

Zwróćmy się do Niepokalanej, aby wyprosiła nam wszystkim zrozumienie orędzia fatimskiego i Jej troski o każdego człowieka oraz aby każdy z nas pełnił wolę Bożą i zaangażował się w dzieło odkupienia Pan Jezusa.

WEZWANIA MODLITEWNE

Matko nasza, pokorna służebnico Pańska, która jesteś zatroskana o każdego człowieka i pragniesz, aby osiągnął niebo. W Zwiastowaniu ofiarowałaś siebie bezgranicznie Bogu, aby mogło się dokonać Wcielenie Słowa Bożego i odkupienie ludzi. Maryjo, Matko nasza, wstawiaj się za nami u Jezusa, by w każdym wierzącym pogłębiała się z Nim więź. Niech Twoje fiat, wypowiedziane w Zwiastowaniu, stanie się naszym “TAK”, które chcemy wypowiadać nie tylko ustami, ale całym naszym życiem. Pobudzaj nas do zaangażowania się w Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej.

– Niepokalana, nasza Matko Najświętsza, wzbudź w nas pragnienie świętości – (po każdym wezwaniu chwila ciszy)

– Niepokalana, zatopiona w nieustannej kontemplacji Boga, ucz nas modlitwy –

– Matko Boga, zawsze posłuszna woli Bożej, uproś nam dar posłuszeństwa Panu –

– Maryjo, wierna Bogu w codziennym życiu, naucz nas w codzienności być wiernymi Jezusowi i podejmować w pokorze codzienne krzyże–

– Matko Najświętsza, zjednoczona z cierpieniami Jezusa, ucz nas przeżywać codzienne krzyże razem z Nim

– Pokorna Służebnico Pańska, kształtuj w nas postawę pokory i skromności –

– Niepokalana, nieustannie wielbiąca Boga, ucz nas wielbić naszego Stwórcę i Ojca –

– Niepokalana o Sercu pełnym miłości Boga, otwórz nasze serca na miłość Bożą –

– Maryjo, Królowo Pokoju, niech w ludzkich sercach i w świecie zapanuje zgoda i pokój –

Pieśń na uwielbienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo.

O milcząca Hostio biała

    Zapisz się do newslettera