13 X 1957 – Publikacja pierwszego numeru „Niepokalana zwycięża”

Wkrótce po ogłoszeniu Krucjaty Trzeźwości, w czterdziestą rocznicę objawień fatimskich, ukazał się pierwszy numer pisma "Niepokalana zwycięża". Był to dwutygodniowy dodatek "Gościa Niedzielnego", poświęcony walce z pijaństwem. Jego podtytuł został zaczerpnięty z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego: "Królowo Polski przyrzekamy wypowiedzieć walkę pijaństwu". W tym wydarzeniu splatają się 3 nurty maryjne Krucjaty Trzeźwości, o których pisze później ks. Blachnicki na łamach tego pisma: nurt różańcowo-fatimski (różaniec i ofiara jako środki wiodące do zwycięstwa), nurt jasnogórski (Krucjata to odcinek walki o realizację ślubów) i nurt maksymilianowski (zaczerpnięcie z hasła o. Kolbe "Immaculata vincent" – Niepokalana zwycięży – przez zawierzenie się Jej).

Wkrótce po ogłoszeniu Krucjaty Trzeźwości, w czterdziestą rocznicę objawień fatimskich, ukazał się pierwszy numer pisma "Niepokalana zwycięża". Był to dwutygodniowy dodatek "Gościa Niedzielnego", poświęcony walce z pijaństwem. Jego podtytuł został zaczerpnięty z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego: "Królowo Polski przyrzekamy wypowiedzieć walkę pijaństwu".

W tym wydarzeniu splatają się 3 nurty maryjne Krucjaty Trzeźwości, o których pisze później ks. Blachnicki na łamach tego pisma: nurt różańcowo-fatimski (różaniec i ofiara jako środki wiodące do zwycięstwa), nurt jasnogórski (Krucjata to odcinek walki o realizację ślubów) i nurt maksymilianowski (zaczerpnięcie z hasła o. Kolbe "Immaculata vincent" – Niepokalana zwycięży – przez zawierzenie się Jej).

Na pierwszej stronie została zamieszczona list – błogosławieństwo ks. arcybiskupa Stanisława Adamskiego w którym wzywa: "Zachęcam Was, ukochani Diecezjanie, do złożenia tej ofiary".

Zrozumieliście tę prawdę. Kroczcie więc za nią naprzód

W piątym numerze z 8 grudnia, została zamieszczona informacja o błogosławieństwie dzieła Krucjaty Trzeźwości, w odpowiedzi na dostarczony egzemplarz pisma, przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego:

Chodzi nie tylko o to, by ludzie wyrzekli się wódki, lecz by jak najwięcej ich z pobudek nadprzyrodzonych wyrzekło się wszelkich napojów alkoholowych. Zrozumieliście tę prawdę. Kroczcie więc za nią naprzód. Uczcie ludzi lepszego, Bożego pojmowania sprawy trzeźwości. Ukażcie im abstynencję od strony jak najbardziej właściwej: jako wynagrodzenie Bogu za wszystkie zniewagi, których doznaje od tych, co w nietrzeźwości zapominają o swym człowieczeństwie. Niech jak najwięcej naszych braci i sióstr zrozumie, że tym drobnym stosunkowo wyrzeczeniem wybłagać mogą u Boga zmiłowanie nad ludźmi, którzy zgubili się w oparach alkoholu, zmiłowanie nad ich rodzinami i otoczeniem, zmiłowanie nad narodem naszym spychanym do przepaści przez nieszczęsny nałóg i jego skutki.

Pismo było 4-stronicowe, czasami ukazywało się w wydaniu podwójnym – 8-stronicowym. Oprócz poważnych wątków formacyjnych pojawiały się również statystyki alkoholowe, listy do redakcji, ciekawostki i humor. W piśmie ks. Franciszek Blachnicki publikował swoje teksty pod własnym nazwiskiem, swoimi inicjałami bądź pseudonimem "Gabryel Mar".

"Niepokalana zwycięża" wydawana w baraku Centrali Krucjaty Trzeźwości, była również w dużych ilościach rozprowadzana niezależnie od Gościa Niedzielnego, co nie cieszyło się przychylnością władz komunistycznych. Władze państwowe wyznaczały limity druku, które Sługa Boży odważnie przekraczał nawet 10-krotnie. W 1960 roku pismo osiągnęło nakład w wysokości 120 tys. egzemplarzy. Ostatni numer został wydany 28 sierpnia 1960 roku. 

    Zapisz się do newslettera